JEZGRO KOŠTICE ŠLJIVE
JEZGRO KOŠTICE ŠLJIVE

JEZGRO KOŠTICE ŠLJIVE

U jezgrima koštice šljive nalazi se vitamin B17. U molekulu vitamina B17 nalaze se dve jedinice šećera (jedna cijanida i jedna benzadelhida), koji se u ljudskom organizmu oslobađaju samo na mestu gde se nalazi maligna ćelija. Malignoj ćeliji je šećer neophodan za rast i održavanje. Maligna ćelija je bogata enzimom betaglikozidazom koji u spoju sa cijanidom i benzadelhidom iz jezgra, stvara vrlo otrovno jedinjenje hidrocijanid (HCN). Tako se ćelija raka truje i uništava. Enzim betaglikozidazom se u ostalim, zdravim ćelijama tela nalazi u izuzetno malim količinama, pa praktično ne dolazi do trovanja zdravih ćelija organizma . 

Rak voli šećer, a cijanid u jezgru šljivine koštice je okružen šećerom. Rak jede šećer i truje se cijanidom. Zato je jako važno da se konzumiranjem jezgri, ćelije raka navedu da jedu samo šećer sa cijanidom. Unošenje svakog drugog šećera u organizam za vreme lečenja treba eliminisati!
 
Sve gore navedeno je i preporuka za preventivnu zaštitu zdravih osoba.
 
Prvo izmerite sopstvenu telesnu težinu, potom je podelite sa 2,5 i tako dobijate dnevnu potrebu organizma za jezgrima. Prosečna dnevna količina je oko 30 (trideset) jezgara.
 
Svako jezgro šljivine koštice dobro sažvakati a potom progutati.